Ajankohtaista

Merkittävä säiliötoimitus luovutettu tyytyväiselle asiakkaalle!

Marine Harvest ASA on yksi maailman suurimmista vesiviljely-yrityksistä ja maailman suurin lohenkasvattaja. Yhtiö työllistää yli 13.000 henkilöä ja on edustettuna 25 maassa. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa. Norjassa pääkonttoriaan pitävä Marine Harvest ASA on listattu Oslon pörssissä.

Marine Harvest toimittaa terveellistä sekä kestävästi viljeltyä lohta ja jalostettuja äyriäisiä maailmanlaajuisesti yli 70 markkinalle. Vuonna 2017 kasvatetun lohen määrä oli 370.000 tonnia (GWT).

Projekti:

Asiakas rakennuttaa oman tuotantonsa käyttöön nykyaikaista kalanrehutehdasta, jonka vuotuinen laskettu tuotanto on noin 170.000 tonnia kalanrehua. Yhdessä asiakkaan kanssa Nakkila Works Oy vastasi nestemäisen raaka-aineen säiliöalueen mitoituksesta, tavoitteena teknisesti ja kaupallisesti optimoitu varastointi- ja käsittelyalue. Nakkila Works Oy toimitti avaimet käteen periaatteella varastosäiliöjärjestelmän, johon sisältyi suunnittelu, materiaalit, esivalmistus, rahdit sekä asennustyöt yhteensä kymmenelle nestemäisen varastoinnin säiliölle mukaan lukien eristykset, pumppu- ja laitetilat, lämmityselementit sekä kulkutiet. Kokonaisuudessaan Nakkila Works Oy:n toimitus sisälsi yli 6.000m3 raaka-aineen varastointikapasiteettia.

Toteutus:

Projektille määräävässä asemassa olivat erittäin vaativat kenttäolosuhteet. Tilaajan uusi kalanrehutehdas sijaitsee Skotlannissa, Isle of Skyen saarella, jonka märät ja tuuliset luonnonolosuhteet otettiin jo projektin alkuvaiheessa huomioon. Tästä syystä projektin onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa oli säiliöiden korkea esivalmistusaste konepajalla, jotta asennuspaikalla tehtävä hitsaustyö pysyisi mahdollisimman pienenä. Asennustyömaalla hyvä yhteistyö Marine Harvest ASA:n kanssa mahdollisti jälleen kerran menestyksekkään nestemäisen varastoinnin säiliöprojektitoimituksen.

Palaute:

”Nakkila Works Oy:n projektitoteutus oli aikataulullisesti erinomaista, erittäin tiukkoja paikallisia HSE määräyksiä noudattaen. Yksityiskohtiin kiinnitettiin suurta huomiota, ja lopputuloksena saimme huippulaatuisen bioöljyn varastointi- ja käsittelyalueen. Suosittelemme heitä vastaavan tyyppisiin hankkeisiin, projektin alusta loppuun”

-Mick Watts, Group Engineer, Marine Harvest ASA