Nyheter

Större leverans av en tankanläggning för Marine Harvest

Kunden:

Marine Harvest ASA är ett av största skaldjursföretagen i världen och världens största producent av Atlantisk lax. Företaget har 13 233 anställda och finns representerat i 25 länder. 2017 hade företaget en omsättning på 3,6 miljarder euro. Marine Harvest är noterat på Oslo Börsen (OSE) och dess aktier säljs också på US OTC aktiemarknad.

Marine Harvest levererar hälsosam, delikat och hållbart odlad lax och bearbetade skaldjur till mer än 70 marknader runt om i världen. Företaget finns och är förankrade i alla större laxodlingsregioner i världen. År 2017 var odlingsvolymen av lax 370 000 ton (GWT).

Projektet:

En modern, nyetablerad fiskfoderanläggning med en årlig produktion på 170 000 ton fiskmat kräver en stor förvaringskapacitet av vätska. Tillsammans med kunden, var Nakkila Works Oy ansvarig för dimensioneringen av vätskeförvaringsområdet för optimalt tekniskt och kommersiellt värde. Nakkila Works Oy:s arbete var en totalentrepenad av en förvaringstank för vätska inklusive planering, utformning, material, förberedning, frakt och montering på platsen av tio förvaringstankar för vätska inklusive isolering, värmeelement och gångvägar. Total förvaringskapacitet av leverans av vätska är över 6 000 m3 av fiskolja.

Genomförandet:

Belägen i Isle of Skye, Skottland, erkändes de svåra förhållandena på platsen tidigt i projektet, och därför spelade ett ovanligt högt antal av förtillverkade tankdelar en avgörande roll för att hålla svetsningen på arbetsplatsen på ett minimum. På arbetsplatsen, gjorde samarbetet mellan Marine Harvest och manskapet på arbetsplatsen det möjligt för oss att utföra ännu ett framgångsrikt förvaringstankprojekt.

Feedback:

“Nakkila genomförde projektet på ett utmärkt sätt, både tidsmässigt och genom att försäkra att de strikta reglerna för HSE på arbetsplatsen följdes här i Storbritannien. Arbetsstyrkan uppmärksammade installeringsdetaljer och vi fick slutligen en anläggning för oljeförvaring och -hantering i världsklass. Vi rekommenderar de för alla liknande typer av projekt från start till avslut” -Mick Watts, Group Engineer, Marine Harvest ASA