Kunder

Energiindustrin

Vi tillverkar vatten-, olje- och matarvattencisterner samt skorstenar och tryckkärl till energiindustrin. Till bioenergianläggningar tillverkar vi bl.a. bioreaktorer och filter.

Dessutom tillverkar vi värmeackumulatorer för trädgårdar och värmecentraler. Vi levererar brandvatten- och sprinklervattencisterner inte bara till energiindustrin, utan även till logistikcentraler, butiker, hotell och sjukhus.

För energiindustrin levererar vi bl.a.:

  • värmeackumulator
  • kallt värmeackumulator
  • vattentankar
  • tankar för brandfarlig vätska
  • processtankar
  • lagringstankar
  • livscykeltjänster
  • brandvattentankar

Under åren har vi uppnått en stor referenslista. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss