Registerbeskrivning

 Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

  1. Registeransvarig

Nakkila Works Oy

FO-nummer:  0135640-4

Nakkila Works Oy
PL 15, 29251 NAKKILA

Tfn: +3582 531 6300

  1. Handläggare av registerärenden

Jussi Kivioja

info@nakkilagroup.fi

  1. Registrets namn

Nakkila Works Oy:s marknadsförings och analysregister

  1. Avsikten med att behandla personuppgifter

Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

  1. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:

– Namn

– Telefonnummer

– Adress

– E-postadress

– Organisationens namn och FO-nummer

– Kontaktlogg

  1. Regelmässiga informationskällor

Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

  1. Regelmässig överlåtelse av data

Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

  1. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  1. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

  1. Kakor

Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar.  Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.