Företaget

Nakkila Works Oy

Nakkila Works Oy grundades år 1948 och utgör en del av koncernen Nakkila Group. Bolaget är ett familjeföretag som fortfarande ägs av ättlingar till grundaren Arvi Kivioja. Under årtiondenas lopp har bolaget modigt anpassat sig till förändringar i världen och kundernas behov. I dag är Nakkila Works Oy en internationell leverantör av cisterner, process- och tryckanläggningar och sysselsätter ca 90 medarbetare.

Vi är en kundpartner, vilket främjar framgångsrika, fungerande projekt. Vi hjälper våra kunder att utveckla och främja sin verksamhet. Vi utvecklar ständigt våra tjänster och vår verksamhet för att ytterligare förbättra kundnöjdheten.

Ansvarig aktivitet, medarbetarnas välbefinnande samt kundnöjdhet är de grundläggande principerna i vår verksamhet. Dessa principer följs också av våra partners och underleverantörer

Vi fortsätter vår fördomsfria och innovativa utveckling av företaget genom att lyssna noggrant till våra kunder och uppmuntra vår personal. Denna inställning tror vi att gör Nakkila Works Oy till en stark aktör även under kommande årtionden.