Kunder

Kemiindustrin och miljöteknologi

Storleken på våra projekt varierar från enskilda cisterner till hela lagerhållningsområden. Tack vare vårt omfattande samarbetsnätverk kan våra leveranser inbegripa exempelvis installationer, isoleringar, rörsystem, omrörare samt värmesystem och plattformar för cisterner.

Transport till monteringsplatsen ingår så gott som alltid i leveransen. Vi levererar cisterner bl.a. enligt standarden EN 14015 och landsspecifika standarder och krav.

För kemisk industri levererar vi bl.a.:

  • lagringstankar
  • kemikaliebehållare
  • processtankar
  • tankar för brandfarlig vätska
  • livscykeltjänster

Under åren har vi uppnått en stor referenslista. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss