Tjänster

Cisterner, processanläggningar och tryckkärl

Vi betjänar våra kunder ett ytterst brett utbud av tjänster när det gäller anskaffning av en ny cistern, en processanläggning eller ett tryckkärl. Vi erbjuder er stöd i projektbudgetering, optimering av tekniska och strukturella lösningar samt jämförelse mellan olika alternativ. Vi kan erbjuda en omfattande leveranshelhet som motsvarar era behov: planering, tillverkning, myndighetsgodkännanden och granskningar, transporter, installationer, isoleringar, ytbehandlingar, serviceplattformar, gummibehandlingar, rörsystem, instrument och utrustning, värme- och kylsystem m.m.

Vi tillverkar även lättoljetankar och tungoljetankar för energibranschens behov. Vid behov tillverkar vi dessa behållare med dubbel mantel.

Nakkila Works Oy erbjuder följande förmåner i ert investeringsprojekt:

  • Stöd i planerings- och budgeteringsskedet främjar ett lyckat projekt och minskar totalkostnaderna.
  • Leveranser som skräddarsys enligt projekt och möjlighet till nyckelfärdig leverans underlättar inköpen och förhindrar oväntade problem som kan uppstå vid extra leveranser.
  • Den ansvariga projektchefen underlättar kommunikationen under projektet och övervakar att projektet genomförs enligt målsättningarna.
  • Vår professionella planering, vår egen verkstad och vårt effektiva samarbetsnätverk garanterar effektivitet, snabbhet, säker leverans och god kvalitet.
  • Samarbetet under projektet och responsen efter projektet ger värdefull information vid planeringen av era kommande projekt.

Oavsett om ert projekt är en nyinvestering, ett reparationsprojekt eller fortfarande befinner sig i stadiet avlönsamhetskalkyl, är vi redo att tjäna er!.