Kunder

Logistik

Vi levererar myndighetsgodkända cisternförvaringslösningar i till den omfattning som krävs av vår kunder.

Vår erfarenhet, planeringsexpertis och heltäckande samarbetsnätverk garanterar en snabb, högklassig och kostnadeffektiv leverans av tankar för såväl klassade som oklassade vätskor som kemikalier.

För logistik levererar vi bl.a.:

  • stora lagringstankar
  • tank reparationer och modernisering
  • livscykeltjänster

Under åren har vi uppnått en stor referenslista. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss