Tjänster

Livscykeltjänster för cisterner

Våra livscykeltjänster för cisterner omfattar alla skeden i cisternens livslängd, allt från planeringsbordet till skrotning. Tjänstelösningen skräddarsys alltid enligt kundens behov. Till exempel vid iståndssättnings- och förändringsarbeten erbjuder vi behändiga och riskfria nyckelfärdiga lösningar som omfattar bl.a. bedömning, planering, myndighetsgodkännanden och naturligtvis arbetets utförande.

Vi genomför även omvandlingen av lättoljetankar och tungoljetankar till energibranschens behov. Vi har genomfört flera tankbyte och reparationsprojekt med våra kunder.

Våra livscykeltjänster omfattar bl.a.:

  • Byte av tanktak
  • Byte och reparation av tankbottnar
  • Delvis mantelbyte
  • Konditionsgranskningar och riskbedömningar
  • Iståndsättningar och reparationer
  • Ändringsarbeten och uppdateringar
  • Underhållsavtal
  • Förflyttningar
  • Skrotning
  • Nyckelfärdiga lösningar

Om ni redan har cisterner eller ansvarar för deras underhåll, eller om ni står i beråd att köpa nya eller gamla cisterner, kontakta oss så diskuterar vi vilka lösningar som bäst passar er!