Kunder

Cellulosa- och pappersindustrin

Leveranserna till massa- och pappersindustrin varierar beroende på kundernas behov. Vi levererar enskilda processtankar och lagringstankar samt tankområden.

Vårt företag har omfattande referenser till leverans av stora tankområden till massa- och pappersindustrin. Vi har också levererat ett stort antal tryckkärl för skogsindustrins behov.

För cellulosa- och pappersindustrin levererar vi bl.a.:

  • lagringstankar
  • processtankar
  • massatorn
  • processutrustning
  • livscykeltjänster

Under åren har vi uppnått en stor referenslista. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss