Kunder

Cellulose- og papirindustrien

Størrelsen på leveransene i cellulose- og papirindustrien varierer etter kundenes behov. Vi leverer alt fra enkeltstående prosess- og lagertanker til omfattende tankområder.

Bedriften vår har dekkende referanser fra levering av store tankområder til cellulose- og papirindustrien. Vi har også levert mange forskjellige trykktanker til behovene i skogsindustrien.

Til cellulose- og papirindustrien leverer vi bl.a.:

  • lagringstanker
  • prosesstanker
  • massetårn
  • prosessutstyr
  • livssyklustjenester

Vi har samlet oss en omfattende referanseliste i løpet av årene. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakta oss