REGISTRERING OG PRIVATBESKRIVELSE – Nakkila Works

REGISTRERING OG PRIVATBESKRIVELSE

Register- og databeskyttelseserklæring i samsvar med personopplysningsloven (avsnitt 10 og 24) og EUs generelle personvernforordning (GDPR)

 1. Kontrolleren

Nakkila Works OyForretnings-ID: 0135640-4

Nakkila Works Oy
PL 15, 29251 NAKKILA

Tfn: +3582 531 6300

 1. Kontaktperson for registersaker

Jussi Kivioja

info@nakkilagroup.fi

 1. Registrets navn

Nakkila Works Oy markedsførings- og analyseregister

 1. Formål og juridisk grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Formålet med registret er å administrere kundeforholdet mellom registrator og kunde, samt markedsføring og kommunikasjon. Registeradministrasjon og databehandling kan bli outsourcet til en registrarpartner som er forpliktet til å overholde denne registererklæringen. Dataene brukes ikke til automatisert beslutningstaking eller profilering.

 1. Informasjonsinnhold i registered

Registret kan inneholde følgende informasjon om kunden:

– Navn

– Telefonnummer

– Adresse

– Epostadresse

– Organisasjonens navn og forretnings-ID

– Tilkoblingslogg

Informasjonen lagres foreløpig så lenge ledelsen av kundeforholdet krever det.

 1. Informasjonskilder i samsvar med reglene

Registeret består av registratorens kundeinformasjonssystem, samt nettstedets besøkende sporingsverktøy, offentlig tilgjengelige Internett-kilder og andre offentlige kilder, både gratis og betalte.

 1. Vanlige opplysninger

Den behandlingsansvarlige skal ikke utlevere informasjonen til tredjeparter, bortsett fra partneren til den behandlingsansvarlige som er nevnt i paragraf 4, med unntak av de finske myndighetene.

 1. Dataoverføring utenfor EU eller EØS

Personopplysninger vil som hovedregel ikke overføres utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 1. Prinsippene for registersikkerhet

Personlig informasjon vil bli holdt konfidensiell. Datanettverket og utstyret til registraren og dens potensielle IT-partnere som registeret ligger på, er beskyttet av en brannmur og andre nødvendige tekniske tiltak.

 1. Informasjonskapsler

Registrarens nettsted kan bruke informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på brukerens datamaskin når du besøker et nettsted. Den inneholder informasjon og brukes f.eks. markedsføring og utvikling av nettsteder. Informasjonskapsler brukes til å samle inn informasjon om bruken av sidene. Brukerens identitet avsløres ikke av informasjonskapsler. Brukeren kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Registratoren garanterer ikke at nettstedet fungerer som det skal etter at cookies er slettet.

 1. Rett til inspeksjon og rett til å be om retting av informasjon

Hver person i registeret har rett til å sjekke informasjonen som er lagret i registeret og be om korreksjon av feil informasjon eller supplering av ufullstendig informasjon. Hvis en person vil sjekke informasjonen som er lagret om ham eller henne eller be om en rettelse, må forespørselen sendes skriftlig til den behandlingsansvarlige. Om nødvendig kan behandlingsansvarlig be søkeren om å bevise sin identitet. Den behandlingsansvarlige vil svare på kunden innen tidsrammen som er spesifisert i EUs databeskyttelsesforordning (vanligvis innen en måned).

 1. Andre rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret («rätten att glömmas bort»). Registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsningar för behandling av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).