Tjenester

Tanker, prosessutstyr og trykktanker

Vi betjener kundene i en svært bred skala ved anskaffelse av nye tanker, prosessutstyr eller trykktanker. Hos oss får du hjelp til budsjettering av prosjektet, til optimaliseringen av tekniske og konstruksjonsmessige løsninger samt til sammenligningen av forskjellige alternativ. I gjennomføringen kan vi tilby en omfattende leveringshelhet etter kundens behov: planlegging, produksjon, offentlige godkjenninger og kontroller, transport, installering, isolering, overflatebehandling, vedlikeholdsplattformprodukter, rør, instrumenter og utstyr, oppvarmings- og nedkjølingssystemer osv.

Vi produserer også lettoljetanker (POR-tanker) og tungoljetanker (POR-tanker) til behovene i energiindustrien. Ved behov produserer vi også disse tankene som dobbelmanteltanker.

Nakkila Works Oy kan tilby disse fordelene i investeringsprosjektene dine:

  • Støtte i planleggings- og budsjetteringsfasen hjelper med å lykkes i prosjektet og reduserer totalkostnadene.
  • Skreddersydd levering for hvert prosjekt samt muligheter til ferdige pakkeløsninger gjør innkjøpet lettere, og man unngår unødvendige overraskelser på grunn av leveringsgrensesnittet.
  • En fast prosjektleder gjør det lettere å holde forbindelsen under prosjektet og sikrer at gjennomføringen av prosjektet er i samsvar med målsetningen.
  • Vår profesjonelle planlegging, verkstedet og det effektive nettverket av samarbeidspartnere gjør oss effektive og raske, slik at vi kan tilby leveringssikkerhet og høy kvalitet.
  • Samarbeidet under prosjektet og tilbakemeldingene etter prosjektet er verdifull informasjon for de neste prosjektene.

Vi står til tjeneste, både når det gjelder nye investeringer, renoveringsprosjekter eller man bare er i lønnsomhetsberegningsfasen!