Kunder

Kjemisk industri og miljoteknølogi

Størrelsen på prosjektene våre varierer fra levering av enkelttanker til store tankområder. Takket være det store nettverket av samarbeidspartnere, kan tankleveransene våre for eksempel inneholde monteringer, isolering, rør, blandere, oppvarming av tankene og plattformer.

Transport til monteringsstedet inngår nesten alltid i leveransen. Vi leverer lagringstanker i samsvar med bl.a. EN 14015 standarden samt landets egne standarder og krav.

Til kjemisk industri leverer vi bl.a.:

  • lagringstanker
  • kjemikalietanker
  • prosesstanker
  • tanker for brannfarlig væske
  • livssyklustjenester

Vi har samlet oss en omfattende referanseliste i løpet av årene. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss