Kunder

Energiindustrin

Til energiindustrien produserer vi fjernvarmeakkumulatorer, vanntanker, tanker for brannfarlig væske (bl.a. lettoljetanker og tungoljetanker) og trykkbeholdere. Vi produserer bl.a. bioreaktorer og filtre til bioenergianlegg.

Dessuten leverer vi varmeakkumulatorer og store varmtvannstanker til gartnerier og varmekraftverk. I tillegg til i energiindustrien, leverer vi brann- og sprinklervannstanker til logistikksentraler, butikker, hoteller og sykehus.

Til energiindustrien leverer vi bl.a.:

  • varmeakkumulatorer
  • kuldeakkumulatorer
  • vanntanker
  • tanker for brannfarlig væske
  • prosesstanker
  • lagringstanker
  • livssyklustjenester
  • brannvannstanker

Vi har samlet oss en omfattende referanseliste i løpet av årene. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss