Kunder

Logistikk

Vi leverer offentlig godkjente tanklagringsløsninger i den omfatningen kunden ønsker.
Vår erfaring, kompetanse innen planlegging samt vårt omfattende nettverk av samarbeidspartnere gjør at vi kan tilby en rask og kostnadseffektiv leveranse av lagringstanker både for uklassifiserte og brannfarlige væsker og kjemikalier.

Til logistikken leverer vi bl.a.:

  • store lagringstanker
  • reparasjon og modernisering av tanker
  • livssyklustjenester

Vi har samlet oss en omfattende referanseliste i løpet av årene. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss