Kunder

Olje- och raffindustrin

Vår långa erfarenhet inom olje- och raffindustrin har gett oss en unik känsla för de höga kvalitetskraven som råder inom branschen.

Våra produkter är bl.a. tryckkärlor, kolonner, reaktorer samt cisterner som tillverkas i maskinverkstaden och på montageplatsen. Vi levererar också tankområden som nyckelfärdiga leveranser.

För olje- och raffindustrin levererar vi bl.a.:

  • lagringstankar
  • processtankar
  • torn
  • kolonner
  • tryckbärande
  • reaktorer
  • livscykeltjänster

Under åren har vi uppnått en stor referenslista. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontakta oss