Ajankohtaista

Nakkila Works Oy:ltä PIPO-asetuksen mukaiset säiliöt ja säiliöiden muutostyöt

Valtioneuvoston asetus 750/2013 (PIPO–asetus) polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista on tullut voimaan marraskuussa 2013 siirtymäaika on loppumassa tämän vuoden lopussa, 31.12.2017.

Nakkila Works Oy on laadukas ja luotettava yhteistyökumppani sekä uusien kaksoisvaippasäiliöiden että säiliöiden muutostöiden toimittajaksi!

Olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa useita vastaavia projekteja, joiden tuoman tietotaidon avulla pystymme tarjoamaan yrityksellenne kustannustehokkaimman säiliöratkaisun.  Lisäksi valmistamme säiliöitä sekä konepajalla että asennuspaikalla, jolloin pystymme etsimään kustannustehokasta ratkaisua asiakaslähtöisesti. Laajan yhteistyöverkostomme ja osaavan projektiorganisaatiomme avulla pystymme tarjoamaan kaksoisvaippasäiliöt ja säiliöiden muutostyöt kokonaistoimituksina. Myös vanhojen säiliöiden korjaukset sisältyvät elinkaaripalvelut –yksikkömme tuotevalikoimaan.

Kaikki säiliöt ja säiliöiden muutostyöt suunnitellaan projektikohtaisesti omalla suunnitteluosastollamme ja nimetty projektipäällikkö varmistaa projektin toteutumisen yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Myyntipäällikkömme Antti Orava, antti.orava@nakkilagroup.fi  ; 044 031 6389, palvelee yritystänne näissä PIPO –asetuksen mukaisten säiliöratkaisujen kartoittamisessa ja hinnoittelussa.

PIPO-asetuksen 13§ Nestemäisten polttoaineiden käsittely ja varastointi:

”Nestemäisten polttoaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1.       nestemäiset polttoaineet on varastoitava asianmukaisesti kyseisen polttoaineen varastointiin hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetuissa säiliöissä;

2.       suoja-altaan tilavuus on mitoitettava siten, että vuototilanteessa siihen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön nestetilavuus;

3.       säiliöiden kunto on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein;
4.       säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja kaksoisvaippasäiliöt on lisäksi varustettava vuodonilmaisimilla;
5.       vuotojen leviämisen torjumiseksi on varattava imeytysaineita ja torjuntakalustoa polttonesteiden talteenottoa varten;
6.       käsittely- ja varastointialueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Nestemäisten polttoaineiden varastoinnista ja käsittelystä säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja sen nojalla.”