Ajankohtaista

Nakkila Works toimittaa öljysäiliöitä Vantaan Energialle

Nakkila Works Oy ja Vantaan Energia Oy ovat allekirjoittaneet sopimukset öljysäiliöiden toimittamisesta Vantaan Energian lämpölaitoksille.  Sopimukset sisältävät 990m3 kevytöljysäiliön Variston lämpökeskukselle ja 1500m3 kevytöljysäiliön Maarinkunnaan lämpökeskukselle. Suunnittelutyöt on aloitettu välittömästi ja molemmat säiliöt tullaan luovuttamaan asiakkaalle vielä vuoden 2017 aikana.

Variston lämpökeskukselle toimitettava 990m3 säiliö rakennetaan asennuspaikalla konepajallamme Nakkilassa valmistetuista esivalmisteista. Esivalmisteiden korkean konepajavalmistusasteen ansiosta säiliön rakennusaika asennuspaikalla on lyhyt. Avaimet käteen -toimitus sisältää säiliön suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, eristyksen, pintakäsittelyn ja hoitotasotuotteet.

Maarinkunnaan lämpökeskukselle toimitettava 1500msäiliö rakennetaan vanhan 3000mraskasöljysäiliön sisälle. Avaimet käteen -toimitus sisältää muutostyön suunnittelun lisäksi kaikki sisäpuoliset asennustyöt mukaan lukien öljyhiekkaperustuksen, välitilan ilmanvaihdon ja sammutusjärjestelmän muutostyön. Toimitukseemme sisältyvät myös tarvittavat hoitotasotuotteet sekä pintakäsittely- ja eristystyöt.

Nakkila Works Oy:llä on pitkä kokemus ja laajat referenssit vastaavista öljysäiliöprojekteista ja öljysäiliöiden muutostöistä. Nämä referenssit ja aikaisemmat onnistuneet yhteistyöprojektit Vantaan Energia Oy:n kanssa edesauttoivat sopimuksien solmimista. Yhdessä osaavan henkilöstömme ja alihankintaverkostomme kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadullisesti, toimitusajallisesti ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja.