Nyheter

Nakkila Works levererar oljetankar till Vanda Energi

Nakkila Works Oy och Vanda Energi Ab har undertecknat avtal om leverans av oljetankar till Vanda Energis värmecentraler.  Avtalen omfattar en 990 m3 lättoljetank till värmecentralen i Varistorna och en 1500 m3 lättoljetank till värmecentralen i Markulla. Planeringsarbetet har påbörjats omedelbart och båda tankarna kommer att levereras till kunden ännu under 2017.

Tanken på 990 m3 till värmecentralen i Varistorna byggs på installationsplatsen av element som förtillverkas på verkstaden i Nakkila. Tack vare den höga förtillverkningsgraden på verkstaden blir byggtiden på installationsplatsen kort. Den nyckelfärdiga leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, installation, isolering, ytbehandling och plattformar för tanken.

Tanken på 1500 m3 till värmecentralen i Markulla byggs inuti en befintlig 3000 m3 tungoljetank. Den nyckelfärdiga leveransen omfattar utöver projektering av ändringsarbetet alla invändiga installationsarbeten inklusive oljesandgrundläggning, ventilation av utrymmet mellan tankarna och ändringarna av släckningssystemet. Vår leverans omfattar också erforderliga plattformar samt ytbehandlings- och isoleringsarbeten.

Nakkila Works Oy har lång erfarenhet och omfattande referenser från motsvarande oljetanksprojekt och oljetanksmodifikationer. Dessa referenser och våra tidigare, framgångsrika samarbetsprojekt med Vanda Energi Ab gynnade uppkomsten av avtalen. Tillsammans med vår kompetenta personal och vårt nätverk av underleverantörer kan vi erbjuda våra kunder lösningar som är konkurrenskraftiga med avseende på kvalitet, leveranstid och kostnader.