Nyheter

Nakkila Works Oy levererar till Bolidens nya investering i svavelsyraverket i Harjavalt

Nakkila Works Oy levererar en konverter med diametern 11m och höjden 30,5m för hanteringen av svavelgaser på Boliden Harjavaltas nya svavelsyraverk. Konvertern har flera mellanbottnar och en värmeväxlare. Materialet är austenitiskt stål som tål höra temperaturer.

Till samma projekt levereras även gaskanalerna mellan processutrustningen. Det blir totalt cirka 700 meter gaskanaler. Kanalerna tillverkas och inspekteras enligt kemikalie- och trycklagstiftningen.

Nakkila Works Oy har en lång erfarenhet av att leverera processutrustningar och gaskanaler.

Leveransen är till största delen färdigt installerad under 2017. Anslutningarna till processen sker under våren 2018.