mars 2021 – Nakkila Works

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

Vi forbedrer klimaet med en varmeakkumulator om gangen

Nakkila Works Oy har undertegnet en kontrakt med Fortum Oslo Varme AS om levering av en +350MWh varmeakkumulator ved Haraldrud Varmesentral i Oslo. Formålet med varmeakkumulatoren er å øke effektiviteten på anlegget og gjøre det mulig for selskapet å utnytte prisvariasjoner i produksjonen. Leveransen inneholder et anlegg med en spesialtilpasset varmeakkumulatortank med en diameter på…