Vi forbedrer klimaet med en varmeakkumulator om gangen – Nakkila Works

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

TANK- OG PROSESSUTSTYR FOR INDUSTRIEN

Nakkila Works Oy er en nordisk leverandør av tanker, trykkbeholdere og prosessanlegg.

Läs mer

Vi forbedrer klimaet med en varmeakkumulator om gangen

Nakkila Works Oy har undertegnet en kontrakt med Fortum Oslo Varme AS om levering av en +350MWh varmeakkumulator ved Haraldrud Varmesentral i Oslo. Formålet med varmeakkumulatoren er å øke effektiviteten på anlegget og gjøre det mulig for selskapet å utnytte prisvariasjoner i produksjonen.

Leveransen inneholder et anlegg med en spesialtilpasset varmeakkumulatortank med en diameter på over 20 meter til bruk for levering av fjernvarme i distriktet. Avtalen ble undertegnet i mars 2021, og planene er at akkumulatortanken skal kunne levere grønnere energi til Fortum Oslo Varme sine kunder mot slutten av 2022.

Dette er en fantastisk fortsettelse av Nakkila Works Oy sine leveranser av akkumulatortanker til Norge, og et klart tegn på at man trenger våre produkter i innsatsen for å vinne vår felles kamp mot klimaendringene.

Jussi Kivioja, CEO i Nakkila Works Oy: Vi er stolte over å være involvert i dette prosjektet. Denne betydelige avtalen ville ikke vært mulig uten vår tidligere erfaring fra energibransjen i Norge, og heller ikke uten vårt store nettverk av eksepsjonelt dyktige samarbeidspartnere.

Fortum Oslo Varme AS leverer fjernvarme til 160 000 husstander i Oslo-området, og selskapet sine strenge krav til helse, miljø og sikkerhet spiller en viktig rolle i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Vi er klare for utfordringen!

Les mer om Fortum Oslo Varme AS https://www.fortum.com/district-heating-oslo