Ajankohtaista

En ny smøreoljefabrikk i Haninge i Sverige

Fuchs Lubricants Sweden AB bygger en ny smøreoljefabrikk i Haninge i Sverige. Den nye smøreoljefabrikken erstatter den gamle fabrikken i Nynäshamn. Nakkila Works Oy ble valgt som hovedleverandør for monteringen av tanker og stålkonstruksjonene knyttet til disse på grunnlag av deres kostnadseffektive nøkkelferdige tjenestetilbud, som passer til kundens behov.

I tillegg til de nye tankene ville kunden også benytte prosess- og lagringstankene fra den gamle fabrikken. Nakkila Works Oy gjennomførte også endringsarbeidet, flyttingen og den nye monteringen av de gamle tankene som en nøkkelferdig løsning. Tilstanden til de gamle tankene ble kontrollert, og alle nødvendige reparasjoner og endringer ble utført. Etter dette hadde tankene en forventet livssyklus som tilsvarte helt nye tanker. Ved å benytte de gamle tankene, oppnådde vi betydelige innsparinger i kostnader og ressurser. Med andre ord gjorde vi karbonavtrykket betydelig mindre ved å forlenge levetiden til de gamle tankene.  

For Nakkila Works Oy bestod prosjektet i:

       Konstruksjon, produksjon og montering av nye tanker og stålkonstruksjoner

       Endringsarbeid og montering på nytt av gamle tanker og utstyr

       Montering av anlegg fra tredjeparter

Alt arbeidet ble gjennomført som en nøkkelferdig løsning tilpasset kunden etter one stop shop-prinsippet. Dette var mulig på grunn av Nakkila Works Oys allsidige kompetanse, egne kostnadseffektive ressurser og erfarne prosjektledelse.

Fabrikken er ikke helt ferdig enda, men vi er likevel ydmyke og takknemlige for at vi har fått være med på dette. En spesiell takk til prosjektarbeiderne i Fuchs Lubricants Sweden AB for et godt samarbeid.

Byggeplassen til en nye fabrikken før og etter