Nyheter

En ny smörjoljefabrik i Haninge i Sverige

Fuchs Lubricants Sweden AB bygger en ny smörjoljefabrik i Haninge i Sverige. Den nya smörjoljefabriken ersätter den gamla fabriken i Nynäshamn. Nakkila Works Oy blev vald till projektets huvudleverantör av behållare och stålkonstruktioner för behållarna på basen av en nyckelklar kostnadseffektiv serviceoffert enligt kundens behov.

Förutom de nya behållarna ville kunden utnyttja den gamla fabrikens processoch lagerbehållare. Nakkila Works Oy genomförde även ändringsarbetena på de gamla behållarna, deras transport och återmontering som nyckelklar service. De gamla behållarnas tillstånd kontrollerades och man utförde nödvändiga reparationer och förändringar, varefter deras förväntade livscykel igen motsvarade nya behållares livscykel. Genom att utnyttja de gamla behållarna uppnådde man betydande kostnadsoch resursbesparingar. Med andra ord, tack vare förlängningen av de gamla behållarnas livscykel uppstår ett avsevärt mindre koldioxidavtryck.  

För Nakkila Works Oy:s del bestod projektet av:

       Planering, tillverkning och montering av de nya behållarna och stålkonstruktionerna

       Ändringsarbeten och återmontering av de gamla behållarna och anordningarna

       Montering av anordningar som levererats av en tredje part

Alla arbeten utfördes enligt kundens behov som nyckelklar service enligt samserviceprincipen. Det var möjligt tack vare Nakkila Works Oy:s mångsidiga kunnande, egna kostnadseffektiva resurser och erfarna projektledning.

Fabriken är inte ännu helt klar, men vi är ändå mycket tacksamma för att ha fått delta i projektet. Ett speciellt tack vill vi rikta till Fuchs Lubricants Sweden AB:s projektpersonal för smidigt samarbete

Den nya fabrikens byggplats före och efter