Ett förbättrat klimat – med en värmeackumulator i taget – Nakkila Works

Nyheter

Ett förbättrat klimat – med en värmeackumulator i taget

Nakkila Works Oy har tecknat avtal med Fortum Oslo Varme AS om leverans av en +350MWh värmeackumulator till deras fjärrvärmeanläggning i Haraldrud-distriktet i Oslo. Ackumulatorn är avsedd att ytterligare förbättra anläggningens energieffektivitet och möjliggöra för företaget att utnyttja energiprisvariationer i sin produktion.

Leveransen innefattar ett stort skräddarsytt värmeackumulatorkärl på över 20 meter i diameter för fjärrvärmevatten. Avtalet undertecknades i mars 2021 och värmeackumulatortanken planeras bidra till distribution av grönare energi till Fortum Oslo Varmes kunder under senare delen av 2022.

Det här är en fantastisk fortsättning på Nakkila Works Oy:s leveranser av värmeackumulatorer till Norge, och ett tydligt tecken på att våra produkter behövs i strävan att vinna vår gemensamma kamp för klimatet.

Fortum Oslo Varme AS är värmeproducent för 160 000 hushåll i Oslo-regionen och deras mycket strikta hälso-, säkerhets- och miljöstandarder spelar en viktig roll i planeringen och genomförandet av det här prestigefyllda projektet.  Vi är redo för utmaningen.

Jussi Kivioja, CEO, Nakkila Works Oy: ”Vi är hedrade över att få vara involverade i det här projektet. Det här betydelsefulla avtalet hade inte varit möjligt utan våra tidigare erfarenheter inom den norska energisektorn, och inte heller utan vårt skickliga nätverk av norska expertpartner.”

Läs mer om Fortum Oslo Varme AS https://www.fortum.com/district-heating-oslo