Nyheter

Nya lagertanksprojekt

Nakkila Works Oy har fått flera projekt för leverans av stora lagertankar till Finland och Norge.

Installationen av tankarna sker i huvudsak under 2016.

I Norge tillverkar vi 2 st. 4000 m3 tankar och i Finland tankar på 3300 m3, 5000 m3, 7000 m3 och 8000 m3 till olika kunder.

Leveranserna är helhetsleveranser som inkluderar allt från planering av leveransen till installation och i en del av projektet omfattar leveransen även serviceplattformar, ytbehandling och/eller isolering.

I dessa projekt varierar de vanligaste tankmaterialen mellan kolstål och duplex-stål (EN 1.4162 och EN 1.4410).

Utöver dessa projekt sysselsätter leveranser till Metsä Groups bioproduktfabrik vårt företag liksom flera projekt med tankar som tillverkas på verkstaden.

 

Vi betjänar gärna även nya kunder i deras investeringsprojekt redan i budgeteringsfasen.

Fördelar som Nakkila Works Oy erbjuder i ert investeringsprojekt:

  • Stöd i planerings- och budgeteringsskedet främjar ett lyckat projekt och minskar totalkostnaderna.
  • Leveranser som skräddarsys enligt projekt och möjlighet till nyckelfärdig leverans underlättar inköpen och förhindrar oväntade problem som kan uppstå vid extra leveranser.
  • Den ansvariga projektchefen underlättar kommunikationen under projektet och övervakar att projektet genomförs enligt målsättningarna.
  • Vår professionella planering, vår egen verkstad och vårt effektiva samarbetsnätverk garanterar effektivitet, snabbhet, säker leverans och god kvalitet.
  • Samarbetet under projektet och responsen efter projektet ger värdefull information vid planeringen av kommande projekt.

Oavsett om ert projekt är en nyinvestering, ett serviceprojekt eller fortfarande befinner sig i stadiet av lönsamhetskalkyl kan vi erbjuda er våra tjänster.