Nyheter

Betydande leveransavtal till Trondheim i Norge

Nakkila Works Oy har tecknat avtal med det norska energibolaget Statkraft AS om leverans av en fjärrvärmeackumulator.

Nyckelleveransavtalet stärker Nakkila Works Oy:s position på den norska processutrustningsmarknaden.

Nakkila Works Oy:s tidigare erfarenhet av fjärrvärmeackumulatorer spelade en viktig roll i dimensioneringen av fjärrvärmeackumulatorns prestanda och i inlämningen av en konkurrenskraftig offert.

Avtalet som tecknats omfattar process- och mekanisk konstruktion av, material för samt prefabricering och installation av en fjärrvärmeackumulator med en garanterad lagringskapacitet på över 200 megawattimmar. Affären omfattar även instrumentering och plattformar samt isolering för ackumulatorn. Själva ackumulatorn är över 15 meter i diameter och över 30 meter hög.

Det norska fjärrvärmenätet och kundens utgångsdata var en utmanande kombination – fjärrvärmeackumulatorns klassificeras som ett tryckkärl och den konstrueras och tillverkas i enlighet med tryckkärlsnormerna. En färsk erfarenhet av en motsvarande applikation kom till nytta vid dimensioneringen av ackumulatorn som har en garanterad lagringskapacitet på över 200 megawattimmar.

”Beställningen är betydande och en fortsättning på den utmärkta funktionen hos en motsvarande utrustning vi nyligen levererat. En ytterligare aspekt är bristen på utrymme, som är typiskt för leveranser till Norge, men vi har knowhow för att klara av även dylika utmaningar. Projektet beställdes i slutet av sommaren och för tillfället pågår konstruktionen för fullt.  På kundens tomt infinner vi oss ännu i år och fjärrvärmeackumulatorn överlämnas hösten 2017, efter långa prestandamätningskörningar” – Nakkila Works Oy:s projektchef Vesa Kivioja